• تاریخ: دی 22, 1394
  • شناسه خبر: 93

رونمایی از دومین شهر موشکی زیرزمینی سپاه+ویدیو

مهرماه امسال بود که برای نخستین بار تصاویری از یکی از پایگاه های موشکی سپاه پاسداران در اعماق ۵۰۰ متری زمین و در دل کوه منتشر شد. در همین رابطه، لحظاتی پیش با گذشت حدود 3 ماه از رونمایی از اولین شهر موشکی سپاه، دومین شهر ...

مهرماه امسال بود که برای نخستین بار تصاویری از یکی از پایگاه های موشکی سپاه پاسداران در اعماق ۵۰۰ متری زمین و در دل کوه منتشر شد. در همین رابطه، لحظاتی پیش با گذشت حدود 3 ماه از رونمایی از اولین شهر موشکی سپاه، دومین شهر موشکی زیرزمین ایران رونمایی شد.


لطفا فیلم را ازآدرس زیر دانلود و مشاهده نمایید

http://bit.ly/1MQSSe6

 

منبع : http://dibazar.shblog.ir/3/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87+%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88/